Без рубрики

Богун 05.11.22 ч, школанын каникул планы езугаар 9, 11 класстарнын консультацияларын башкылар эртиргеннер. Улаштыр 9-11 класстарга баскетбол маргылдаазы болган. Бо маргылдаа биле куску каникулдун хемчеглери тонуп турар. Маргылдаанын туннели: 1 черде 10 б кл 2 черде 11 Кл 3 черде 9 а Кл 4 черде 9г Кл 5 черде 9 в кл., болганнар. Шупту 89 оореникчи киришкеннер . Маргылдааны куш культура башкызы Назыты А.С. эртирген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *