Без рубрики

Богун 03.11.22 чылда школавыстын 8 в клазынын оореникчилери клазынын удуртукчу башкызы Салчак Ч.А-биле куску дыштанылга уезинде боттарынын уезин шын ажыглап, Ак-Довурак хоорайда бассейнге эштип, кадыын быжыглап, дыштанып алгаш келгеннер. Оореникчилер дыка амыраан болгаш сонуургааннар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *