Без рубрики

Өгбелеривистиң биске дамчыдып келгени өртээ турбас эртинези — тыва дылывысты өөреникчилерге дамчыдарының база бир солун, чедиишкинниг аргазы- мөөрей. Ону эрттирип турар ТР-ның чогаалчызы Зинаида Серен-Чимитке болгаш ТР-ниң Улустуң чогаалчызы Николай Кууларга мөгейбес аргавыс чок. Мөөрейге 2-ги чер алган Тюлюш Самираны болгаш идепкейлиг киришкен Очур Намсарайны, Очур Ачымны база Хертек Хеймеректи мактап, бүгү-ле чүүлүнге чүгле экини күзедивис!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *